Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: “Để Tháng hành động được triển khai hiệu quả, thiết thực, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai đồng bộ, thường xuyên có hiệu quả các công tác AT-VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tổ chức Công đoàn, hội nông dân các cấp, đại diện người sử dụng lao động chung tay góp sức với chính quyền cơ sở nâng cao nhận thực cho người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) về AT-VSLĐ, phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về AT-VSLĐ cho các hội viên…”

Xây dựng văn hóa an toàn lao động - Ảnh 1.

Một tiểu phẩm tại hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về AT-VSLĐ, trong năm 2018, số người chết vì tai nạn lao động (TNLĐ) là 1.039, trong đó, khu vực có quan hệ lao động là 622 người, khu vực NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động là 417 người. Số vụ TNLĐ chết người là 972, trong đó, khu vực có quan hệ lao động là 578 vụ, giảm 10,8% so với năm 2017; khu vực NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động 394 vụ, tăng 57,6% so với năm 2017. Chiều cùng ngày, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thi “An toàn, vệ sinh viên tỉnh giỏi Quảng Nam năm 2019”.

Theo Người Lao Động