Bộ găng tay cao su cách điện cấp 00 NSA #KITGC00AG.